Η Περιφέρεια Κρήτης διεκδικεί 80 εκ. ευρώ από την Ε.Ε. για την αν...

Τα μέτρα της νέας ΚΑΠ που αφορούν τον αμπελουργικό τομέα,  η αναγκαιότητα σύστασης ομάδων παραγωγών ...

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: 5.000.000 ευρώ από κοινοτικά κονδύλια...

Το συνολικό ποσό των 5.118.351 ευρώ εξασφαλίστηκε από Κοινοτικά Κονδύλια και διατίθεται για την κάλυ...