Η παρατεταμένη χρήση του αναλγητικού «ιμπουπροφέν» δημιουργεί πρό...

Προβλήματα γονιμότητας μπορεί να έχουν οι άνδρες που κάνουν συχνή χρήση ιβουπροφαίνης (ibuprofen), ε...

Ανακαλύφθηκε ένα νέο ισχυρό αναλγητικό από το δηλητήριο ενός θαλά...

Το δηλητήριο από ένα μικρό σαλιγκάρι της θάλασσας μπορεί να αξιοποιηθεί μελλοντικά ως αναλγητικό για...