Υπ. Υγείας: Ανακοστολογεί ιατρικές πράξεις από 1.500 στα 300 ευρώ...

Στην κοστολόγηση και την ανακοστολόγηση ιατρικών πράξεων προχωρά η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγ...

Σε ανακοστολόγηση ιατρικών εξετάσεων προχωρά το υπουργείο Υγείας...

Συνεχίζει το υπουργείο Υγείας την προσπάθεια εξοικονόμησης και ορθολογικής αξιοποίησης δημόσιων πόρω...