Τι γίνεται με αποδοχές σε περίπτωση ανάκλησης διορισμού λόγω πλασ...

Εγκύκλιο με την παροχή οδηγιών για επίλυση ζητήματος που έχει προκύψει αναφορικά με αχρεωστήτως κατα...

Καθηγητής μουσικής δίδασκε για δέκα χρόνια με… άφαντο πτυχί...

Με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Παιδείας, κ. Δερμεντζόπουλος, ανακαλείται, από 31-08-2004, ο δι...

Αθήνα: Aπόλυση δημοτικού αστυνομικού λόγω πλαστού πτυχίου...

Την ανάκληση του διορισμού (απόλυση) υπαλλήλου του δήμου Αθηναίων, ο οποίος εργαζόταν στη Δημοτική Α...