ΟΑΕΔ: Ανακατανομή θέσεων σε πρόγραμμα απασχόλησης 15.000 ανέργων ...

Στην ανακατανομή των θέσεων του ανοιχτού προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1...

Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ατ...

Την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων προσωπικού στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, περιλαμβάνει ...