ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Υποχρεωτική η αναγραφή της χώρας προέλευσης σε γάλα και κρέας

Υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης για γάλα και για κρέας καθώς και πληρωμή του παραγωγού το αργότερο εντός εξήντα ημερών,…

6 έτη ago