Στο ΚΕΑΟ διαβιβάζονται όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ασφαλιστ...

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 58039/3275/28.12.2016 διαβιβάζονται το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικώ...

Σχολικοί φύλακες: Τρίμηνη παράταση για την αναγνώριση του χρόνου ...

Νέα τρίμηνη παράταση για την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την αναγνώριση στην ασφάλιση του χρόνου...