Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: 309 εκατ. ευρώ για παρεμβάσεις στο οδικό...

Την σύμβαση του έργου “Ευπρεπισμός οδικού δικτύου Π.Ε. Κέρκυρας” υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Ιο...

Ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος για τη μονάδα Α.Σ.Α. Ηπείρου...

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου ενέκρινε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την υλοποίη...