ΣτΠ: Νόμιμη η χορήγηση έκθεσης ελέγχου μελέτης δημόσιου έργου σε ...

Ανάδοχος μελέτης δημόσιου έργου ζήτησε τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας συγκεκριμένων διαδικαστικών...