Ξεκίνησε η διανομής της δεύτερης δόσης επισιτιστικής βοήθειας στο...

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής με τη συμμετο...

Με 22 τόνους άρχισε το πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας της Κοινω...

Στους 22 τόνους ανέρχεται η επισιτιστική βοήθεια που μοιράστηκε στην πρώτη δράση του προγράμματος τω...