Εγγραφές σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ των Αλλοδαπών-Αλλογενών (εγκύκλι...

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων στ...

Yπ. Παιδείας: Αιτήσεις για την εισαγωγή αλλοδαπών στην Τριτοβάθμι...

Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης – μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή αλλοδαπών – αλλογ...