Σε ΦΕΚ η συρρίκνωση των τμημάτων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσ/νίκης...

Την κατάργηση Τομέων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομ...

Θέση Επιστημονικού Συνεργάτη στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θ...

Στην προκήρυξη πρόσληψης ενός επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένο...