Αποζημίωση 6.000 ευρώ σε αλιείς για παύση δραστηριότητας ή απόσυρ...

Αποζημίωση από 6.000 ευρώ και πάνω θα προσφέρει σε αλιείς που θέλουν να παύσουν την αλιευτική τους δ...

Επιδότηση 336 εκατ. σε αλιείς και κατοίκους νησιών...

Επιχορήγηση σε ποσοστό έως και 65% σε αλιείς και κατοίκους νησιωτικών και παράκτιων περιοχών προσφέρ...