Τον Σεπτέμβριο ολοκληρώνεται η μετεγκατάσταση της Ακρινής και των...

«Έως τον Σεπτέμβριο θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μετεγκατάστασης των Αναργύρων και της Ακρινής μ...

Πόλεμος στα «χωριά του λιγνίτη»- Καταγγελίες για τη ζωή μέσα στην...

Ο «μαύρος χρυσός» της χώρας μας, παράγει το 60% περίπου της ηλεκτροδότησης της χώρας. Παρόλα αυτά, ο...