Προκηρύσσεται διαγωνισμός για την εισαγωγή 21 ατόμων στη Διπλωματ...

Tην προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στη Διπλωματική Ακαδημία 21 υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας...

ΥΠΕΞ: Διαγωνισμός για την εισαγωγή 15 Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπ...

To υπουργείο Εξωτερικών προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή στη Διπλωματική Ακαδημία δεκαπέντε (...

Προσλήψεις 15 Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του ΥΠ...

Ανακοινώνεται η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή 15 υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματ...