Πώς απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος από απόκτηση ακίνητης περ...

Εγκύκλιο εξέδωσε η ΑΑΔΕ, με την οποία κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4483/2017 και ...

ΓΓΔΕ: Οι αλλαγές στη νομοθεσία φορολογίας ακίνητης περιουσίας και...

Τις αλλαγές στη νομοθεσία που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2016 αλλαγές, η οποία διέ...