Κατασχέσεις σε ακατάσχετους λογαριασμούς με συνδικαιούχο οφειλέτη...

Πληθαίνουν οι καταγγελίες στην ΕΚΠΟΙΖΩ για κατασχέσεις από τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθε...

Τράπεζες -Ακατάσχετοι λογαριασμοί: Ξεμπλοκάρισμα μετα από παρέμβα...

Ο Συνήγορος του Πολίτη παρενέβη προς τους συναρμόδιους φορείς της Πολιτείας και του τραπεζικού συστή...