Υπ.Παιδείας: Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορι...

Με εγκύκλιο του, το υπουργείο Παιδείας, γνωστοποιεί ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του...

Υπ. Παιδείας: Εισαγωγή σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικ...

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού του Ακαδημαϊκού έτους ...