Πρόσληψη συνεργάτη στην Ακαδημία Αθηνών...

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματο...

Πρόσκληση ερευνητή στην Ακαδημία Αθηνών...

H Aκαδημία Αθηνών προσκαλεί ενδιαφερόμενους όπως προβούν στην υποβολή πρότασης συνεργασίας για σύναψ...

Πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη στην Ακαδημία Αθηνών...

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με απόφαση της από 19ης Δεκεμβρ...

Πρόσληψη αρχαιολόγου στην Ακαδημία Αθηνών...

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ  προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργο...

Προσλήψεις 2 ατόμων στην Ακαδημία Αθηνών...

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με απόφαση της από 19-12-2017 Π...

Προσλήψεις 9 ατόμων στην Ακαδημία Αθηνών...

Η Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους όπως προβούν στην υποβολή πρό...

ΣΔΙΤ: Πρώτη μεγάλη επένδυση ύψους 60 εκατ. ευρώ στην Ακαδημία Αθη...

Το πρώτο έργο ΣΔΙΤ στον τομέα των ιατροβιολογικών ερευνών της χώρας ενέκρινε η αρμόδια διυπουργική ε...

Πρόσληψη συνεργάτη στην Ακαδημία Αθηνών...

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με την από 11.5.2017 απόφαση τη...

Μετατάξεις 4 υπαλλήλων στην Ακαδημία Αθηνών...

Η Ακαδημία Αθηνών (ΝΠΔΔ), προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του Ιδρ...

Πρόσληψη Νομικού Συμβούλου στην Ακαδημία Αθηνών...

Η Ακαδημία Αθηνών προσκαλεί ενδιαφερομένους δικηγόρους που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιασ...

Μετατάξεις τεσσάρων υπαλλήλων στην Ακαδημία Αθηνών...

Το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ενημερώνει για την έκδοση ανακοίνωσης – πρόσκλησης εκδήλωσης...

Υποτροφίες από την Ακαδημία Αθηνών

Η Ακαδημία Αθηνών έχει προκηρύξει διαγωνισμούς για τη χορήγηση έντεκα (11) υποτροφιών, από έσοδα των...
Σελίδα 1 απο 3123 »