Πρόστιμο 60.000 ευρώ σε χώρες που δε παρέχουν άσυλο σε πρόσφυγες...

Με πρόστιμο ύψους 60.000 ευρώ κατ’ άτομο θα επιβαρυνθούν χώρες, οι οποίες αρνούνται να δεχτούν...

Σε 20 γλώσσες οι πληροφορίες για τη διαδικασία αίτησης ασύλου...

To link του δικτυακού τόπου της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου είναι καταχωρημένες...