ΔΕΗ: Προσλήψεις 69 ατόμων στον ΑΗΣ Καρδιάς...

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη 69 ατόμων στον ΑΗΣ Καρδιάς που εδρεύει στο Νομό Κοζάνης για 8 μήνες. ...

Χωρίς θέρμανση έμεινε η Πτολεμαΐδα -Βλάβη στον σταθμό της ΔΕΗ...

Βλάβη στις μονάδες του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Καρδιάς της ΔΕΗ είχε ως αποτέλεσμα να μείνει χωρίς θέρ...

ΔΕΗ: Πρόσληψη 47 ατόμων με 8μηνη σύμβαση στον ΑΗΣ Καρδιάς Πτολεμα...

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού σα...