ΔΕΗ: Προσλήψεις 17 ατόμων στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου...

H ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 17 α...

ΔΕΗ: Προσλήψεις 9 ατόμων στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου...

H ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 9 α...

ΔΕΗ: Προσλήψεις 10 ατόμων στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου...

H ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 10 ...

ΔΕΗ: Προσλήψεις στην ΑΗΣ Αθερινόλακκου στο Λασίθι...

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2...