ΔΕΗ: Προσλήψεις 28 ατόμων στον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα...

Η ΔΕΗ ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 28 ατόμων για...

Πρόσληψη 19 ατόμων στον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα...

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δέκα εννέα (1...