Προσλήψεις 3 γιατρών στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο...

Το ΕΚΠΑ προκηρύσσει την πλήρωση 3 κενών οργανικών θέσεων Ιατρικού Προσωπικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδ...

Πρόσληψη 22 ατόμων στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο...

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμω...

Προκήρυξη 4 κενών θέσεων Ψυχιάτρων στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο...

Το Αιγινήτειο Νοσοκομείο ανακοινώνει την πλήρωση των παρακάτω τεσσάρων (4) κενών οργανικών θέσεων ια...