Π. Θεσσαλίας: Έργα και δράσεις προϋπολογισμού 80,7 εκ. ευρώ στον ...

Στα έργα και τις δράσεις της αιρετής Περιφέρειας στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής πολιτικής ...