ΔΕΗ: Προσλήψεις εργατών σε Χίο, Κάλυμνο και Άγρα...

Ο ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού (εργάτη) με σύ...

ΔΕΗ: Προσλήψεις στο Συγκρότημα Αλιάκμονα...

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 α...

ΔΕΗ: Προσλήψεις στον ΥΗΣ Άγρα

Σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 29 του Ν.3229/2004, η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προ...