Υπ. Εξωτερικών: Αύξηση εξαγωγών αγροτικών προϊόντων, καπνού και π...

Η πτώση της αξίας των εξαγωγών οφείλεται κατά κύριο λόγο, στη ραγδαία υποχώρηση της εμπορικής αξίας ...

Αύξηση 70,5% των εξαγωγών ακατέργαστων καπνών στη Ρωσία...

Θεαματική αύξηση της τάξης του 70,5% κατέγραψε η συνολική αξία των εξαγωγών ακατέργαστων ελληνικών κ...