Προσλήψεις 2 εκπαιδευτικών στην ΑΕΝ Ύδρας...

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ύδρας, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικ...

Προσλήψεις εκπαιδευτικών στην ΑΕΝ Ύδρας...

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ύδρας, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικ...

Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στην ΑΕΝ Ύδρας...

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ύδρας, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικ...