Προσλήψεις 25 ατόμων στην ΑΕΜΥ

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) προσκαλεί προσωπικό συνολικού αριθμού 25 ατόμ...

Προσλήψεις 155 ατόμων στην ΑΕΜΥ (προκηρύξεις)...

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. προσκαλεί προσωπικό συνολικού αριθμού 29 ατόμων (διερμηνέων) ...

ΑΕΜΥ: Προσλήψεις 155 ατόμων στα Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών...

Η Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρη...

Ειδικότητες προσωπικού για απόσπαση στην ΑΕΜΥ Α.Ε. (πρόσκληση)...

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) προσκαλεί Υγειονομικό και διοικητικό-οικονομι...

54 θέσεις με απόσπαση στην Εταιρεία Μονάδων Υγείας...

Η ΑΕΜΥ (Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας) προσκαλεί ιατρούς κατόχους ιατρικής ειδικότητας, ιατρούς Δη...