Πότε μπορεί το Δημόσιο να επιδιώξει την ανάκληση διαγραφής Α.Ε. γ...

Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση 341/2016 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ενδείκνυται κατ’ αρχήν να επι...

ΕΦΚΑ: Ασφάλιση μελών Δ.Σ. Α.Ε, συνεταιρισμών και μελών εταιρείων ...

Εγκύκλιος που αφορά την «Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) – κατ’ εφα...