ΥΠΕΣΔΑ: 100.000 ευρώ για την αποκατάσταση του δικτύου άρδευσης στ...

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση, ύψους 100.000 ευρώ, για την αποκατάσταση του δικτύου άρδευσης στη Νότια...