Αδρανείς καταθέσεις 10,5 εκατ. ευρώ περιήλθαν στο Δημόσιο –...

Στα 10,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα υπόλοιπα των αδρανών καταθέσεων που περιήλθαν στο Δημόσιο το 2015 σύμ...

Οι αδρανείς καταθέσεις θα περνούν στο Δημόσιο για τη στήριξη ευάλ...

Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα υπόλοιπα των αδρανών καταθέσεων που θα περιέλθουν στο Δημόσιο μέχρι...