Γ. Προβόπουλος: «Αδυναμίες» στη δανειοδότηση κομμάτων από τράπεζε...

«Αδυναμίες» στις τράπεζες, και συγκεκριμένα στην Αγροτική, για τα δάνεια στα κόμματα καταλόγισε ο πρ...

Συνήγορος: Διαπιστώνει αδυναμίες στη λειτουργία του ΚΕΠΑ...

Τις σοβαρές αδυναμίες που παρουσιάστηκαν στη λειτουργία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), τ...