Τι ισχύει για τις άδειες λειτουργίας δημοτικών παιδικών και βρεφο...

Το ΥΠΕΣΔΑ εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο για τις άδειες λειτουργίας δημοτικών και παιδικών βρεφονηπ...

Καταργείται η υποχρέωση έκδοσης άδειας λειτουργίας για 900 επαγγέ...

Καταργείται η υποχρέωση έκδοσης άδειας λειτουργίας για 103 οικονομικές δραστηριότητες, στις οποίες ε...