ΠΕ Βοιωτίας: Xορήγηση 29 αδειών υπαιθρίου πλανοδίου εµπορίου...

Η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας πρόκειται να χορηγήσει 29 άδειες υπαιθρίου πλανοδίου εµπορίου για το...

Σε ανέργους 275 άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στη Θεσσαλονί...

Την απόδοση 275 αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου σε ανέργους, ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο ...

Η Π. Κεντ. Μακεδονίας προκηρύσσει 500 νέες άδειες υπαίθριου πλανό...

Πεντακόσιες νέες άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου προκηρύσσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. ...