Π. Αττικής: Ενημέρωση για τη χορήγηση νέων επαγγελματικών αδειών ...

H Διεύθυνση Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής ενημερώνει ότι με την αριθμ. 8158/127169//18.10.2013 (ΑΔ...

Π. Αττικής: Ενημέρωση για χορήγηση νέων επαγγελματικών αδειών αλι...

H Διεύθυνση Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής ενημερώνει ότι με την αριθμ. 8158/127169//18.10.2013 (ΑΔ...