Π. Κεντρικής Μακεδονίας: Υποβολή αιτήσεων για απόκτηση άδειας ταξ...

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονία...

Περιφέρεια Αττικής: Αναρτήθηκε ο πίνακας με τους αιτούντες για άδ...

Καταστάσεις με τα στοιχεία αιτούντων για χορήγηση νέας άδειας ΕΔΧ ή μετατροπή υφιστάμενης, ανήρτησε ...