Τα απαιτούμενα αποδεικτικά για έκδοση άδειας δόμησης μετά το ν. 4...

Διευκρινιστική εγκύκλιο, εξέδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για μετά την από 1-1-2017...

Έλαβε την άδεια δόμησης στις Σκουριές η Eldorado Gold...

H Eldorado Gold επιβεβαιώνει ότι ως αποτέλεσμα της απόφασης #219/2016 του Συμβουλίου της Επικρατείας...