Με εγκύκλιο Χουλιαράκη ξεκινά η εξόφληση χρεών του δημοσίου στους...

Ξεκινά η εξόφληση του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του δημοσίου προς τους ιδιώτες με εγκύκλ...

€836 εκατ. για περιβάλλον, αειφόρο ανάπτυξη το 2012...

Τα επίκαιρα στοιχεία υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» γ...