Πρόσληψη 9 ατόμων στο Κέντρο Κοινότητας Δ. Θεσσαλονίκης...

Ο δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνο...

Προσλήψεις εννέα ατόμων στο δήμο Ιλίου...

Στην προκήρυξη πρόσληψης εννέα ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχωρά...

Προσλήψεις 9 ατόμων στη ΔΕΥΑ Λουτρακίου...

Στην προκήρυξη πρόσληψης τακτικού προσωπικού (9 θέσεις) όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (ΠΕ, ΣΕ, ΔΕ ...

Προσλήψεις εννέα ατόμων στο δήμο Μεσολογγίου...

Ο δήμος Μεσολογγίου προχωρά στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δ...