Προσλήψεις 6 ατόμων στον Σύνδεσμο Ύδρευσης Καρδίτσας...

Στην προκήρυξη πρόσληψης τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα (ΔΕ και ΥΕ) προχωρά ο Σύνδεσμος...

Προσλήψεις έξι ατόμων στο δήμο Νάξου και μικρών Κυκλάδων...

Στην προκήρυξη πρόσληψης 6 ατόμων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου προχωρά ο Οργανισμός Εσωτερικής...