Ο πίνακας αποκλειόμενων για την προκήρυξη 5E/2017...

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ο προβλεπόμενος από την Προκήρυξη 5E/2017 (ΦΕΚ 45/29.12.2017, Τε...

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκε η προκήρυξη 5Ε/2017

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 5E/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 45/29-12-2017, τ. ΑΣΕΠ), που αφορά στη...

ΑΣΕΠ: Η προκήρυξη 5Ε/2017 και οι θέσεις (ΦΕΚ)...

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε σήμερα η προκήρυξη 5Ε/2017 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση έντεκα (11) θέσεων Eι...

ΑΣΕΠ: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη 5Ε/2017 (πίνακας θέσεων)...

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5E/2017 Προκήρυξη για την πλήρωσ...