5Ε/2021

ΑΣΕΠ-5Ε/2021: Αναρτήθηκαν νέοι τελικοί προσωρινοί πίνακες

Το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5Ε/2021 του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 38/τ.ΑΣΕΠ/ 19.07.2021), εκδόθηκαν από την Επιτροπή Επιλογής: οι τελικοί προσωρινοί…

6 ώρες ago

ΑΣΕΠ-5Ε/2021: Αναρτήθηκαν οι τελικοί προσωρινοί πίνακες

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5Ε/2021 (ΦΕΚ 38/τ.ΑΣΕΠ/ 19.07.2021), εκδόθηκαν και έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του οι τελικοί προσωρινοί…

3 ημέρες ago

ΑΣΕΠ-5Ε/2021: Εκδόθηκαν οι αρχικοί και οι τελικοί πίνακες

Εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) οι Τελικοί Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης, Προσληπτέων και Αποκλειομένων για τυπικούς λόγους της Προκήρυξης 5E/2021 (ΦΕΚ.38/19.07.2021, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για…

6 ημέρες ago

ΑΣΕΠ-5Ε/2021: Αναρτήθηκαν προσωρινοί πίνακες

Το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5Ε/2021 του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 38/τ.ΑΣΕΠ/ 19.07.2021), εκδόθηκαν από την Επιτροπή Επιλογής: οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης (κωδικός…

1 εβδομάδα ago

ΑΣΕΠ-5Ε/2021: Αναρτήθηκαν οι αρχικοί πίνακες

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5Ε/2021 του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 38/τ.ΑΣΕΠ/ 19.07.2021), εκδόθηκαν και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του οι αρχικοί πίνακες κατάταξης…

1 μήνα ago

ΑΣΕΠ-5Ε/2021: Νέα ανάρτηση τελικών προσωρινών πινάκων

Το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της προκήρυξης 5Ε/2021 (ΦΕΚ 38/τ.ΑΣΕΠ/19.07.2021), εκδόθηκαν και έχουν αναρτηθεί εκ νέου στον διαδικτυακό τόπο του (www.asep.gr), οι…

2 μήνες ago

ΑΣΕΠ-5Ε/2021: Βγήκαν οι αρχικοί Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων

Εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π οι Αρχικοί Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων για τυπικούς λόγους της Προκήρυξης 5E/2021 (ΦΕΚ.38/19.07.2021, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση,…

2 μήνες ago

ΑΣΕΠ-5Ε/2021: Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα

Εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.  οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης, Προσληπτέων και Αποκλειομένων για τυπικούς λόγους της Προκήρυξης 5E/2021 (ΦΕΚ.38/19.07.2021, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για…

2 μήνες ago

ΑΣΕΠ-5Ε/2021: Βγήκαν οι προσωρινοί πίνακες

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5Ε/2021 (ΦΕΚ 38/τ.ΑΣΕΠ/ 19.07.2021), εκδόθηκαν από την Επιτροπή Επιλογής οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων για…

3 μήνες ago

ΑΣΕΠ-5Ε/2021: Βγήκαν οι τελικοί προσωρινοί πίνακες

Εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) οι Τελικοί Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης, Προσληπτέων και Αποκλειομένων για τυπικούς λόγους της Προκήρυξης 5E/2021 (ΦΕΚ.38/19.07.2021, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση,…

3 μήνες ago

ΑΣΕΠ-5Ε/2021: Βγήκαν οι προσωρινοί πίνακες

Εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων για τυπικούς λόγους της Προκήρυξης 5E/2021 (ΦΕΚ.38/19.07.2021, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την…

3 μήνες ago

ΑΣΕΠ-5Ε/2021: Οι αρχικοί πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5Ε/2021 του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 38/τ.ΑΣΕΠ/ 19.07.2021), εκδόθηκαν και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα…

4 μήνες ago