ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 4Κ/2016 (πίνακας)...

Εκδόθηκαν σήμερα από το ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2016  (ΦΕΚ 10/18-11-2016, Τ...

Στο Εθνικό Τυπογραφείο η 4Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 52 θέσεις...

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4K/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που ...