ΑΣΕΠ: 3.490 αιτήσεις για 48 θέσεις της προκήρυξης 3Κ/2017 (πίνακα...

Γνωστοποιείται από το ΑΣΕΠ ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 3Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 11/3-3-2017, Τεύχος...

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκε η 3Κ/2017 για 48 θέσεις σε Ε.Α.Α, ΕΛ.ΣΤΑΤ, ΟΣΕ...

Από το ΑΣΕΠ γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 3Κ/2017 Προκήρυξη (ΦΕΚ 11/03-03-2017, Τεύχος Προκηρύξεων Α...