Προσλήψεις 45 ατόμων αορίστου χρόνου στο δήμο Δέλτα...

Στην απόφαση να εγκρίνει προσλήψεις προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα (45 άτομα διαφόρων ειδικοτήτω...