Π.Πελοποννήσου: Προσλήψεις σε υπηρεσίες της Π.Ε. Λακωνίας...

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο μηνών, συνολικά έξ...

Προσλήψεις ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις σχολές του ΟΑΕΔ...

Από σήμερα, έως και τις 11 Νοεμβρίου, θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις, για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκ...

Προσλήψεις 42 ατόμων στο Δήμο Κορινθίων...

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα δύο (42) ατό...