Υπ. Πολιτισμού: Προσλήψεις 400 ατόμων -Θέσεις και ειδικότητες (πί...

Ξεκινούν οι διαδικασίες για προσλήψεις 400 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικο...

Υπ. Πολιτισμού: Στην τελική ευθεία η πρόσληψη 400 ατόμων...

Στην προκήρυξη 400 θέσεων ΙΔΟΧ με πεντάμηνες συμβάσεις εργασίας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες...