40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

29.06.2018 | 16:01

ΕΦΚΑ: Τροποποίηση εγκυκλίου μείωσης εισφοράς 50% ασφαλισμένων με 40 έτη ασφάλισης

Με την εγκύκλιο 14/2018 της Δ/νσης Εισφορών Μη Μισθωτών ΕΦΚΑ προσδιορίστηκε, μεταξύ άλλων, το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 13 άρθρο 39 του Ν. 4387/2016 περί μείωσης εισφοράς κατά 50% ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης. Ειδικότερα: Αναφέρεται ότι η νέα διάταξη δεν έχει εφαρμογή σε απασχολούμενους συνταξιούχους. Με τη νέα εγκύκλιο 29/2018 τροποποιείται […]