ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 3Κ/2016 (...

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν  τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2016 (ΦΕΚ 8/2-11-201...

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 3Κ/2016 ...

Σήμερα εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2016 (ΦΕΚ 8/2-11-2016, Τεύχος Προκηρύξε...

ΑΣΕΠ: Οριστικά αποτελέσματα για προκήρυξη 3Κ/2016 (πίνακες)...

Σήμερα εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2016 (ΦΕΚ 8/2-11-2016, Τεύχος Προκηρύξεω...

ΑΣΕΠ: Οι νέοι προσωρινοί πίνακες για την προκήρυξη 3Κ/2016...

Κατόπιν ανάκλησης των από 28 Φεβρουαρίου αναρτημένων προσωρινών Πινάκων Κατάταξης, εκδόθηκαν και κατ...

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της 3Κ/2016 προκήρυξης ...

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξη...

ΑΣΕΠ: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη 3Κ/2016 για 58 θέσεις σε...

Ανακοινώθηκε από το ΑΣΕΠ ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3K/2016 Προκήρυξη του ...